Přijďte si zahrát LaserGame na naše Dny otevřených dveří, Art&Science, atd. LaserGame dokáže navrhnout a postavit i jeden jediný člověk. Stačí jen chtít.

Přestože je k tomu potřeba elektroniky, bezdrátových rádiových a optických komunikací, databázových systémů, webových aplikací a lidové tvořivosti, vše je na první pohled složité. Na pohled druhý však zjistíte, že to až tak složité není.

Přijďte se přesvědčit, a dozvíte se, jak jednotlivé použité technologie fungují.

V sekci Galerie a výsledky najdete fotografie a výsledky proběhlých akcí.

 

Katedra telekomunikační technikyqrcode
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
17. listopadu 2172/15
708 00 Ostrava-Poruba
Česká Republika