LaserGame byla vyrobena v rámci propagace Fakulty elektrotechniky a informatiky.

kontaktní osoba:

Ing. Martin Tomis, Ph.D.

Katedra telekomunikační technikyqrcode
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
17. listopadu 2172/15
708 00 Ostrava-Poruba
Česká Republika

e-mail: martin.tomis@vsb.cz
tel.: +420 597 325 947 (místnost EA 109)